Anti-spambeleid

Geen ongevraagde e‑mails in de inbox van je ontvangers

Het anti-spambeleid van Spotler is erop gericht dat gebruikers van Spotler (en MailPlus) te allen tijde voorkomen dat e-mails ongevraagd verstuurd worden of als zodanig door ontvangers worden ervaren.

Wat is spam?

Het versturen van spam is op grond van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet verboden. De Autoriteit Consument en Markt (voorheen OPTA) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van deze wet. Vanaf 2012 is de nieuwe Code E-mail geldig, welke ook deel uit gaat maken van de Nederlandse Reclame Code. Handhaving vindt daarom ook plaats door de Reclame Code Commissie. Om te beginnen is het belangrijk de definitie van spam helder te hebben.

Samen met onze Nederlandse branchegenoten hanteren wij de volgende definitie voor spam: “Spam is het in bulk versturen van ongevraagde e-mail”. Waarbij ‘bulk’ staat voor ‘grote hoeveelheden’ en ‘ongevraagd’ staat voor ‘geen toestemming voor gegeven’.

Spotler en spam

Hoewel spam volgens de definitie wordt gerelateerd aan bulk (grote hoeveelheden) vinden wij dat de hoeveelheid per verzonden mailing er niet toe doet. Ook kleinere mailings waarbij er geen toestemming is gegeven om te mailen vinden wij onder spam vallen. Het allerbelangrijkste vinden wij dat er volgens een opt-in proces toestemming is gegeven om e-mails te versturen. Heeft iemand die toestemming niet zelf proactief gegeven dan mag je die persoon niet mailen. Daarnaast geloven wij in permissies. Voor verschillende nieuwsdiensten moet je verschillende toestemmingen hebben. Een informerende mail of een servicebericht is iets anders dan een actiemailing of aanbieding. Daarom werken wij met permissies.

Wie mag je binnen dit anti-spambeleid benaderen?

Iedereen die vanuit de software van Spotler een e-mail ontvangt, moet de afzender daar duidelijk en verifieerbaar toestemming voor hebben gegeven. Dat kan op de volgende manieren:

  • Een aanmeldformulier of pop-up op de website / in de webshop van de afzender, waar de ontvanger zich via een opt-in proces heeft aangemeld en waarbij duidelijk wordt aangegeven met welke frequentie het e-mailadres gebruikt zal worden en voor welke doeleinden (permissie).
  • Een door de ontvanger op een formulier aangevinkt hokje. Dit hokje mag uitsluitend in bestelprocessen van tevoren zijn aangevinkt. Er moet duidelijk worden aangegeven dat ontvanger toestemming geeft hem of haar over een specifiek onderwerp te benaderen. Toestemming wordt niet via een vermelding in de Algemene Voorwaarden of een Privacy statement verkregen.
  • Bij het verkrijgen van gegevens via een offline actie (op een beurs, aan de telefoon, het overhandigen van een visitekaartje of in de winkel), moet de ontvanger duidelijk zijn gemaakt dat zijn e-mailadres gebruikt wordt voor online nieuwsdiensten van de afzender en daar door middel van het aanvinken van een hokje op een antwoordkaart of door expliciet uit te spreken dat de ontvanger dit wil toestemming voor hebben gegeven.
  • Klanten die binnen het afgelopen jaar een aankoop bij de afzender hebben gedaan, mogen ook worden gemaild. Echter moet dan wel tijdens de aankoop duidelijk zijn gemaakt dat het e-mailadres gebruikt kan worden voor online nieuwsdiensten die alleen betrekking hebben op het eigen of gelijksoortige producten van de afzender.

Hoe zorg je ervoor dat je de schijn van spam voorkomt?

Behalve dat iedere e-mail die wordt verzonden vanuit de software van Spotler wordt gestuurd naar ontvangers die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven, moet de e-mail zelf minimaal het volgende bevatten:

  • De werkelijke identiteit van de verzender, inclusief een valide e-mailadres. Een no-reply adres is niet toegestaan.
  • De werkelijke identiteit en contactgegevens, inclusief een valide postadres, van degene namens wie de e-mail is verzonden.
  • Een duidelijk zichtbare verwijzing naar een eenvoudig, goed werkend afmeldproces, dat de ontvanger direct en permanent verwijdert van de mailinglijst.

Handelen in strijd met ons anti-spambeleid?

Als Spotler reden heeft aan te nemen dat er wordt gehandeld in strijd met dit anti-spambeleid, behoudt Spotler zich het recht voor om direct actie te ondernemen. Dit kan inhouden dat een lopende campagne wordt gepauzeerd of beëindigd, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent de oorzaak van de klacht. Spotler is daarbij gerechtigd om gebruikers bij schending van het anti-spambeleid de software van Spotler te ontzeggen.

Wijzigingen anti-spambeleid

Spotler houdt zich het recht voor dit ant-spambeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 11 november 2017.

Voor vragen over dit anti-spambeleid kun je contact opnemen met Spotler.

Go to top
Direct Contact