Uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, onderzoek van Thuiswinkel.org, GFK en Postnl dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd, blijkt onder andere dat Nederlandse consumenten in 2019 online € 25,8 miljard hebben uitgegeven aan producten en diensten. De online bestedingen stijgen hiermee met 7% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Online omzet en aankopen blijven stijgen

De online bestedingen van de Nederlander kwamen over heel 2019 maar liefst uit op € 25,8 miljard. En dat betekent een stijging van 7% ten opzichte van 2018. Tegelijkertijd werden er 258 miljoen online aankopen gedaan. Dit betekent een groei van 4% vergeleken met een jaar eerder. Als je kijkt naar het online aandeel ten opzichte van de totale retailmarkt, dan zie je dat dit in 2019 26% is. Zoom je in op producten en diensten afzonderlijk zien we dat het aandeel verkoop van producten online 18% is. Voor het online aandeel voor de verkoop van diensten geldt dat dit inmiddels al 80%. In 2018 waren deze 3 aandelen nog respectievelijk: 25%, 16% en 79%.

Food/near food groeit het hardst

Net zoals in 2018 blijft het segment Food/Nearfood een belangrijke driver voor de groei in e-commerce (+24%). In 2019 namen de online bestedingen in dit segment met 24% toe ten opzichte van 2018. Deze stijging is met name te danken aan een stijgende penetratie (meer huishoudens die online kopen) en de toename van het aantal online aankopen per huishouden dat online koopt. Segmenten die ook een grote groei laten zien, zijn Schoenen & Personal Lifestyle (+19%) en Huishoudelijke Elektronica (+16%).

Minder groei in het vierde kwartaal

Door de verschillende feestdagen die in de laatste twee maanden van het jaar plaatsvinden is het laatste kwartaal traditioneel gezien het kwartaal waarin het moet gebeuren voor de (online) retail. Ook de online verkoop van verzekeringen draagt bij aan de kwartaalcijfers van online omzet in Nederlans. In 2019 werden er echter minder nieuwe verzekeringen afgesloten (-11% ten opzichte van Q4 2018) en dat komt gedeeltelijk door een daling in het aantal nieuwe zorgverzekeringen. Maar ook de afname van het aantal nieuwe levens- en inkomensverzekeringen heeft bijgedragen aan de krimp in het aantal nieuwe verzekeringen.

Onder andere deze daling heeft ervoor gezorgd dat de marktgroei in het vierde kwartaal van 2019 lager is dan in de overige kwartalen van het jaar. De totale online bestedingen in Q1 tot en met Q3 groeiden gemiddeld nog met 9% per kwartaal. Terwijl dit in Q4 nog maar 3% was. Op het gebied van online aankopen lag de groei met 1% nog iets lager.

Online omzet 2019 volgens de Thuiswinkel Markt Monitor