Als marketeer zoek je continu naar manieren om meer uit je e-mail marketingactiviteiten te halen. Een van de belangrijkste succesfactoren is het opbouwen van je bestand. Hoe meer contactpersonen in uw bestand, hoe meer kliks en dus conversie je kunt verwachten. Naast het aantal contactpersonen is er nog een belangrijke succesfactor: engagement. In hoeverre zijn jouw lezers betrokken en lezen ze daadwerkelijk je e-mailings?

Wat is engagement eigenlijk?

Engagement kan vrij worden vertaald als “de mate van betrokkenheid van een ontvanger ten opzichte van een merk of organisatie”. Er zijn verschillende definities in omloop. Het is daarom eenvoudiger om te kijken naar het begrip ‘inactiviteit’. Hetgeen je als e-mail marketeer wilt voorkomen. Een praktische richtlijn voor inactiviteit is om te kijken naar het aantal opens in een periode van 12 maanden. Heeft een contact in deze periode geen enkele keer jouw mailings geopend, of vanuit een mailing doorgeklikt? Dan is hij inactief. De periode van 12 maanden is een richtlijn en afhankelijk van je verzendfrequentie, aankoopperiode en verkoopkanalen.

Hoe ‘engaged’ zijn mijn contacten?

In Spotler is dit eenvoudig te achterhalen door een doelgroepselectie te maken op basis van ‘niet geopend in een bepaalde periode (bijvoorbeeld 12 maanden)’. Door deze contacten uit een bestaande doelgroep te filteren, zie je precies wie actief en wie inactief is. Heb je veel inactieve contacten? Dan is het zaak om ze zo snel mogelijk te reactiveren.

Activeer de inactieve contacten!

Om inactieve contacten weer actief te krijgen, adviseren we om een reactivatiemailing te sturen. Verstuur deze mailing op een ander tijdstip dan waarop je normaal mailings stuurt. Misschien is het niet openen in het verleden veroorzaakt door het moment van verzenden.

In de reactivatiemail zelf geef je aan dat je het jammer vindt dat er al enige tijd geen contact meer is en dat je dit graag wilt herstellen. Om ontvangers over de streep te krijgen, vermeld je duidelijk waarom zij weer met je in contact moeten komen: “What’s in it for me?”. Je kunt ingaan op bijvoorbeeld interesses, het type content dat een lezer graag wil ontvangen en de frequentie van het contact. Een korte enquête of profielwijzigingsformulier biedt hierbij uitkomst.

Nog beter dan een handmatige reactivatiemail versturen, is een automatische multistep reactivatiecampagne inzetten. Hiermee integreer je engagement als een proces binnen jouw communicatie en blijft dit onder de aandacht. Zo’n campagne kan bestaan uit verschillende berichten die in de loop van de tijd worden verzonden. Het verwijderen van een contact kan eventueel als laatste stap toegevoegd worden en dus automatisch plaats vinden.

Contacten inactief: verwijderen dan maar, toch?

Het verwijderen van contacten is misschien een simpele en logische laatste stap. Echter, vergeet niet dat het veel moeite heeft gekost om al die contacten en gegevens te verzamelen. Gooi ze dus niet zomaar weg! Blijf in contact met ze, zij het minder frequent dan de vaste doelgroep. Maak ook een aparte doelgroep aan voor inactieve contacten. Deze doelgroep heeft een aantal voordelen:

  • De rapportages van uw reguliere e-mailings blijven zuiver
  • Het geeft een duidelijk beeld van uw bereik
  • Het bespaart u kosten (omdat u minder frequent mailt)
  • Door de lagere frequentie is er minder kans op nadelige gevolgen voor de aflevering van mailings

Op die manier voelen die contacten zich niet vergeten en red je het deel van het bestand dat anders verloren zou gaan. Elk verloren contact is er namelijk één: deze behouden kost minder moeite dan het verzamelen van nieuwe contacten.