In het eerste kwartaal van 2017 gaven Nederlandse consumenten van 15 jaar en ouder € 5,55 miljard uit bij webwinkels. Dit bedrag is verdeeld over ruim 44 miljoen aankopen. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online bestedingen in Nederland.

Meer online bestedingen aan producten

Er werd met € 2,84 miljard euro meer besteed aan producten dan aan diensten. De aankoop van diensten vertegenwoordigt een bedrag van €2,70 miljard. Daarmee is ook de groei van online bestedingen aan producten groter (+17%) dan die van de diensten (+6%) ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Aantal online kopers daalt, online markt groeit

Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal online kopers ten opzichte van vorig jaar (-1%). Ondanks deze afname, groeit het aantal aankopen per online koper en het gemiddeld besteed bedrag wel door. Het gemiddelde aantal online aankopen ligt nu op 4 per kwartaal, waar dit vorig jaar 3,6 was. Ook het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop is met 12% toegenomen, van € 449,- in Q1 2016 naar € 502,- in Q1 2017. De verwachting is dat de online bestedingen over heel 2017 de grens van € 22 miljard zullen overschrijden.

Groei minder volwassen segmenten het hoogst

Het segment Health & Beauty maakt met 52% de grootste stijging door. De totale uitgaven voor dit segment (offline en online) stijgen slechts met 5%. Hiermee valt te concluderen dat het online kanaal een veel belangrijkere rol is gaan spelen. Ook is te zien dat andere minder volwassen segmenten, zoals Home & Garden en Sport & Recreatie een flinke groei laten zien.

Top 5 marktsegmenten online bestedingen

Opnieuw groei aankopen via smartphone

Het aantal aankopen via de smartphone in Q1 groeit van 8% naar 11%. Dit komt neer op respectievelijk 3,07 miljoen aankopen in Q1 2016 en 4,89 miljoen aankopen in Q1 2017. Het aandeel aankopen gedaan via de smartphone is bovengemiddeld hoog in de productsegmenten Media & Entertainment (16%), Telecom (15%), Fashion (13%) en Food/Nearfood (13%). Binnen diensten wordt de smartphone het meest gebruikt voor het kopen van Eventtickets (12%). De smartphone wordt nog vrijwel niet gebruikt voor het online boeken van Pakketreizen (1%) en Vliegtickets en/of Accommodaties (4%).

Aandelen devices in percentage online verkopen