Spotler Holding, het bedrijf achter Spotler Nederland B.V. en Spotler Software B.V. heeft voor het derde jaar op rij met succes de certificering voor ISO 27001 doorlopen voor de gehele organisatie. Hiermee blijft Spotler aantonen aan klanten en partners dat het aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging voldoet. Bovendien geldt het ISO 27001 certificaat als passende technische en organisatorische maatregel voor de AVG. En dat, en andere features in de software, verzekert de gebruikers van de software van Spotler dat zij op het gebied van e-mail marketing volledig aan de AVG kunnen voldoen.

Goede beoordeling door DNV GL

Net zoals in 2017 en 2018 waren de auditors van DNV GL erg positief over de manier waarop de gehele Spotler organisatie met ISO 27001 omgaat. Met name de wijze waarop Spotler weer een aantal processen rondom (data)veiligheid verder heeft geoptimaliseerd, sprak aan. Verder waren zij o.a. lovend over de betrokkenheid van het management en de awareness van alle medewerkers.

Waarom ISO 27001?

De norm ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe organisaties informatiebeveiliging procesmatig dienen in te richten, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen organisaties zeker te stellen. Nu Spotler en zijn software wederom voldoen aan deze standaard laten wij aan al onze klanten, partners en leveranciers zien dat wij serieus met de beveiliging van data omgaan en dat wij er ook daadwerkelijk naar handelen.

Wet- en regelgeving

De aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maakt duidelijk dat privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens hoog op de (Europese) agenda staan. Ook gebruikers willen steeds vaker weten hoe Spotler met privacy omgaat. Om deze redenen heeft Spotler begin 2016 al de beslissing genomen om hier in maximale vorm naar te handelen. Het resultaat van deze beslissing is nu voor het derde opvolgende jaar bereikt: het ISO 27001 Certificaat.

Met dit certificaat weten onze klanten en partners dat zij met een gerust hart en veilig kunnen samenwerken met Spotler.