Voor het vijfde jaar op rij hebben Spotler Nederland B.V. en Spotler Software B.V. met succes de certificering voor ISO 27001 afgerond. Daarmee blijven klanten en partners van Spotler verzekerd van het feit dat Spotler aan de normen op het gebied van informatiebeveiliging, zoals die door ISO worden gesteld, blijft voldoen. Bovendien geldt volgens de AVG dat het ISO 27001 certificaat als passende technische en organisatorische maatregel wordt gezien. Samen een aantal andere functies in de software zorgt dat ervoor dat klanten en partners van Spotler op het gebied van e-mail marketing volledig aan de AVG kunnen voldoen. En dat geeft hen een lekker gevoel!

Prima beoordeling door DNV GL

De auditor van DNV GL was, net zoals in 2017, 2018, 2019 en 2020, erg te spreken over de manier waarop de gehele Spotler organisatie met ISO 27001 omgaat. Met name de wijze waarop Spotler weer een aantal processen rondom (data)veiligheid verder heeft geoptimaliseerd, sprak aan:

“Er is veel kennis over informatiebeveleigingsrisico’s aanwezig bij alle betrokken collega’s. En de motivatie om die risico’s te beperken is bovendien heel erg groot bij alle betrokkenen.”

Ondanks het feit dat deze audit – door corona – anders dan anders was en gesprekken met auditees via Microsoft Teams plaatsvonden, verliep de audit volgens de auditor van DNV GL erg soepel. De auditees toonden allen aan dat ze de materie begrijpen, de processen volgen en bovendien werd opgemerkt dat de ‘awareness’ zichtbaar aanwezig is. Dit alles is natuurlijk belangrijk met betrekking tot informatiebeveiliging.

Waarom ISO 27001?

De norm ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe organisaties informatiebeveiliging procesmatig dienen in te richten, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen organisaties zeker te stellen. Nu Spotler en zijn software wederom voldoen aan deze standaard laten wij aan al onze klanten, partners en leveranciers zien dat wij serieus met de beveiliging van data omgaan en dat wij er ook daadwerkelijk naar handelen.

Wet- en regelgeving

De aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maakt duidelijk dat privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens hoog op de (Europese) agenda staan. Ook gebruikers willen steeds vaker weten hoe Spotler met privacy omgaat. Om deze redenen heeft Spotler begin 2016 al de beslissing genomen om hier in maximale vorm naar te handelen. Het resultaat van deze beslissing is nu voor het vijfde opvolgende jaar bereikt: het ISO 27001 Certificaat.