Op 19 november heeft Spotler een geheel vernieuwde, frisse en moderne interface voor zijn e-mail marketing software gelanceerd. De vernieuwde software wordt onder de naam Spotler op de markt gebracht en niet meer onder de naam MailPlus. Er is anderhalf jaar gewerkt om de oude MailPlus-interface om te bouwen tot een nieuwe, moderne, snellere en veel consistentere user interface. Bovendien zijn er meer dan 100 verbeterpunten doorgevoerd die door gebruikers in het ideeënforum zijn aangedragen.

Krachtige toepassingen en functionaliteiten blijven behouden

De vernieuwde interface ziet er als volgt uit:

Krachtige toepassingen uit MailPlus – zoals de opbouw in de modules Mailings, Campagnes, Berichten etc. – blijven behouden. Vernieuwd zijn: het design, de mappenstructuur, de tabellenopbouw, de toegepaste technieken, het dashboard, de interactiefeatures, de stappenplannen, de rapportages en het Spotler Help Center. Op al deze punten zijn verbeteringen en veranderingen doorgevoerd. Je kunt dus niet zeggen dat het nieuwe Spotler hooguit MailPlus in een nieuw jasje is. Op meer dan 100 punten is de software aangepakt.

Spotler gaat voor simplification

Alle wijzigingen zijn telkens met één belangrijk doel doorgevoerd: het eenvoudiger maken voor de gebruiker. Spotler heeft nadrukkelijk als missie om software op de markt te brengen die e-mail marketing makkelijker maakt. Om uit de lange lijst van verbeterpunten drie voorbeelden te noemen:

Simplification: vaste kolommenstructuur

Zodra je in Spotler op een module klikt, dan valt op dat de interface uit drie vaste kolommen bestaat: het hoofdmenu, het mappenoverzicht en de kolom met content en data. Alles in dezelfde kleuren, iconen en typografie. Deze vaste indeling en opbouw komt in elke module terug en maakt de nieuwe interface consistent en overzichtelijk.

Verder is er meer witruimte opgenomen en minder tekst, is er gebruikgemaakt van een rustig kleurenpalet en is de uitlijning van elk onderdeel heel precies uitgewerkt. De interface leidt gebruikers niet af als ze aan de slag zijn met hun mailings en campagnes.

Daarnaast neemt Spotler altijd de volledige breedte van het scherm in beslag. Ook als dit scherm kleiner is. De eerste kolom klapt dan automatisch in zodat de kolommen met het overzicht en de content maximaal zichtbaar zijn.

Simplification: analytics automatisch toegevoegd

Zoals gezegd, zijn er veel wensen van MailPlus-gebruikers doorgevoerd in de nieuwe Spotler-interface. De meest gehoorde wens: is het mogelijk dat aan elke link automatisch de UTM-codes worden toegevoegd?

Spotler kan zijn gebruikers geruststellen: je vergeet nooit meer om je analytics te koppelen aan je links. Dit gaat voortaan automatisch. Uiteraard moet je wel eenmaal de UTM-codes definiëren, maar je hoeft ze niet meer handmatig toe te voegen. En ze zitten op een handige plek in de editor zodat je ze eenvoudig kunt aanpassen.

Simplification: veel visuele ondersteuning

Daar waar het handig is, geeft Spotler zijn gebruikers visuele ondersteuning. Zoals bij het segmenteren van doelgroepen. Dit is een nauwkeurige klus waarbij je geen fouten wil maken. Om gebruikers te helpen de juiste selecties te maken, is elke stap visueel opgebouwd. Zo zie je direct welke in- en uitsluitingen je maakt. Het ziet er als volgt uit:

Handig: de funnel of trechter die elke selectie in beeld brengt plus de totaalstanden die direct duidelijk maken hoe groot het aantal geselecteerde contacten is.

Marc Schüssler, CEO van Spotler:
We merken dat er steeds meer vraag is naar innovatieve e-mail marketing software die intuïtief is in de bediening. Daar hebben we onze nieuwe software op afgestemd. Belangrijke functies maken wij juist zo makkelijk in gebruik dat je echt prettig met de software werkt en daarmee in controle bent over je resultaten.’’

Dataveiligheid belangrijk

Naast gebruiksgemak is dataveiligheid voor Spotler cruciaal. De nieuwe interface is daarom gebouwd met technologie die standaard de meest veilige softwarecode genereert. Deze ‘security by default’ voorkomt veel fouten. Een onlangs extern uitgevoerde securitytest toont aan dat de nieuwe software erg veilig is.

Verder is de Spotler-software overzichtelijk uitgerust met alle informatie die je vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op orde moet hebben. Zo kun je in de software een verwerkersovereenkomst tekenen, kun je alle individuele verzoeken om inzage en vergetelheid honoreren en zie je direct hoe en wanneer contacten in de database terecht zijn gekomen. Alle gebruikers van Spotler zijn door deze maatregelen AVG-compliant voor hun e-mail marketing.

Spotler nu beschikbaar voor nieuwe klanten

Op dit moment – november 2018 – is het nieuwe Spotler beschikbaar voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten die met MailPlus werken, wordt een zorgvuldig migratieplan opgesteld en uitgewerkt. Spotler wil namelijk dat elke bestaande klant zorgeloos overgaat naar de nieuwe interface en dat geen data en functionaliteiten verloren gaan.

Kennismaken met het nieuwe Spotler?

Natuurlijk kan iedereen het nieuwe Spotler live zien. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van onze software, plan dan een online demo in op een moment dat jou het beste uitkomt. In een half uur laten we je alle functionaliteiten zien. De online demo wordt gegeven door een verkoopadviseur die al je vragen direct beantwoordt.