Voor het zesde jaar op rij hebben Spotler Nederland B.V. en Spotler Software B.V. met succes de certificering voor ISO 27001 afgerond. In 2022 blijven klanten en partners van Spotler verzekerd dat Spotler aan de hoge normen op het gebied van informatiebeveiliging blijft voldoen. We zijn erg trots op dit resultaat.

Voor de AVG geldt dat het ISO 27001 certificaat als passende technische en organisatorische maatregel wordt gezien. Het certificaat en een aantal andere functionaliteiten in onze software zorgt ervoor dat klanten en partners van Spotler op het gebied van e-mail marketing volledig AVG-compliant kunnen zijn.

Goede beoordeling door DNV GL

Sinds 2017 hebben de auditors van DNV GL ons jaarlijks getoetst. Zij bekijken elk jaar hoe de gehele Spotler Nederland organisatie met ISO 27001 omgaat. Dit jaar waren ze opnieuw positief over hoe de processen rondom (data)veiligheid zijn opgesteld en geoptimaliseerd.

DNV GL geeft aan:

“Het Information Security Management System (ISMS) is op een goed volwassenheidsniveau. Dat is een knappe prestatie van de Security Officers en de gehele organisatie. De organisatie is goed op de hoogte van het ‘veilig werken’ beleid en weten uitstekend wat de do’s en don’ts zijn met werken met gevoelige informatie.”

Naast dat medewerkers goed op de hoogte zijn van het beleid, test Spotler ook regelmatig medewerkers met bijvoorbeeld phishingtests om te kijken hoe de medewerkers hiermee omgaan. Hieruit blijkt dat medewerkers goed handelen en op de juiste manier omgaan met security-issues.

Er is ook een ethical social engineering hack uitgevoerd waarbij een mystery caller via telefonisch contact probeerde toegang te krijgen tot ongeautoriseerd informatie. Ook hier waren de medewerkers scherp, want de mystery caller kon geen informatie achterhalen.

Waarom ISO 27001?

De norm ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe organisaties informatiebeveiliging procesmatig dienen in te richten, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen organisaties zeker te stellen. Nu Spotler en zijn software wederom voldoen aan deze standaard laten wij aan al onze klanten, partners en leveranciers zien dat wij serieus met de beveiliging van data omgaan en dat wij er ook daadwerkelijk naar handelen.

Wet- en regelgeving

De aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maakt duidelijk dat privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens hoog op de (Europese) agenda staan. Ook gebruikers willen steeds vaker weten hoe Spotler met privacy omgaat. Om deze redenen heeft Spotler begin 2016 al de beslissing genomen om hier in maximale vorm naar te handelen. Het resultaat van deze beslissing is nu voor het zesde opvolgende jaar bereikt: het ISO 27001 Certificaat.