Voor het zevende jaar op rij hebben Spotler Nederland B.V. en Spotler Software B.V. met succes de certificering voor ISO 27001 afgerond. In 2023 blijven klanten en partners van Spotler verzekerd dat Spotler aan de hoge normen op het gebied van informatiebeveiliging blijft voldoen. We zijn erg trots op dit resultaat.

Dit jaar zijn we weer uitgebreid gecontroleerd. De certificering is 3 jaar geldig waarbij we jaarlijks getoetst worden om te controleren of we nog steeds aan de eisen voldoen.

Voor de AVG geldt dat het ISO 27001 certificaat als passende technische en organisatorische maatregel wordt gezien. Het certificaat en een aantal andere functionaliteiten in onze software zorgt ervoor dat klanten en partners van Spotler op het gebied van e-mail marketing volledig AVG-compliant kunnen zijn.

Goede beoordeling door DNV GL

Sinds 2017 hebben de auditors van DNV GL ons jaarlijks getoetst. Zij controleren elk jaar hoe de gehele Spotler Nederland organisatie met ISO 27001 omgaat. Dit jaar waren ze opnieuw positief over hoe de processen rondom (data)veiligheid zijn opgesteld en geoptimaliseerd.

DNV GL geeft aan:

“De organisatie heeft bijzonder veel aandacht gegeven aan de “menselijke schakel”: er
zijn mystery guests ingehuurd en er zijn phishing tests gedaan. De mystery guests hebben geprobeerd het bedrijfpand binnen te komen zonder afspraak en zonder bezoekerspas. Ook zijn er verschillende phisingmails gestuurd om te testen hoe de medewerkers hiermee om gaan. De medewerkers zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn voor alle tests geslaagd.”

Waarom ISO 27001?

De norm ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe organisaties informatiebeveiliging procesmatig dienen in te richten, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen organisaties zeker te stellen. Nu Spotler en zijn software wederom voldoen aan deze standaard laten wij aan al onze klanten, partners en leveranciers zien dat wij serieus met de beveiliging van data omgaan en dat wij er ook daadwerkelijk naar handelen.

“Bij Spotler Nederland werken we dagelijks met veel klantdata en daarom is het belangrijk voor ons om hier als organisatie goed en veilig mee om te gaan. Met deze hercertificering laten we zien dat onze organisatie en software voldoet aan de hoogste eisen voor informatiebeveiliging. Daarnaast blijkt uit de audit dat de medewerkers van Spotler Nederland een hoge mate van bewustzijn hebben als het gaat om security awareness en hier ben ik uiteraard erg trots op!”

Iris Pieterse, Traffic Manager en Security Officer

Wet- en regelgeving

De aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maakt duidelijk dat privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens hoog op de (Europese) agenda staan. Ook gebruikers willen steeds vaker weten hoe Spotler met privacy omgaat. Om deze redenen heeft Spotler begin 2016 al de beslissing genomen om hier in maximale vorm naar te handelen. Het resultaat van deze beslissing is nu voor het zevende opvolgende jaar bereikt: het ISO 27001 Certificaat.