Spotler Holding, het bedrijf achter Spotler Nederland B.V. en Spotler Software B.V. heeft voor het tweede jaar op rij met succes de certificering voor ISO 27001 doorlopen voor de gehele organisatie. Hiermee laat Spotler aan klanten en partners zien dat het aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging voldoet. Bovendien geldt het behalen van het ISO 27001 certificaat als passende technische en organisatorische maatregel voor de AVG. En dat verzekert de gebruikers van de software van Spotler dat zij hiermee samenwerken met een partij die security- en privacy-zaken goed op orde heeft.

Goede beoordeling door DNV GL

Net zoals in 2017 waren de auditors van DNV GL erg positief over de manier waarop de gehele Spotler organisatie met ISO 27001 omgaat. Met name de AVG-aanpak in de eigen software én de wijze waarop Spotler voor de eigen organisatie met AVG aan de slag is gegaan, sprak aan. Verder waren zij o.a. lovend over de betrokkenheid van het management en de awareness van alle medewerkers.

Waarom ISO 27001?

De norm ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe organisaties informatiebeveiliging procesmatig dienen in te richten, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen organisaties zeker te stellen. Nu Spotler en zijn software wederom voldoen aan deze standaard laten wij aan al onze klanten, partners en leveranciers zien dat wij serieus met de beveiliging van data omgaan en dat wij er ook daadwerkelijk naar handelen.

Welke veiligheidsmaatregelen bieden wij onze klanten?

De technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om aan de strenge eisen van de ISO 27001 norm te voldoen, bieden klanten, gebruikers en partners van Spotler een groot aantal voordelen om met onze software te werken. Deze voordelen zijn:

 1. Veilig(er) inloggen met twee-staps-verificatie
 2. Veilige toegang met versleutelde verbindingen (SSL – Secure Sockets Layer = https)
 3. Veilig uitwisselen van klantdata via een beveiligde omgeving binnen Spotler
 4. Veilige, tijdelijke toegang van medewerkers tot data na expliciete toestemming van de klant
 5. Veilige dataopslag op Nederlandse bodem (Europese wetgeving)
 6. Veilig werken met eigen klantdata in een beveiligde cloudomgeving
 7. Veilige procedures rondom de tijdelijke opslag en het (automatisch) verwijderen van klantdata
 8. Veilige opbouw van linkjes in e-mailberichten met eigen trackable domeinlinks
 9. Veilige en optimale aflevering door eenvoudige manier van instellen SPF, DKIM en DMARC
 10. Veilige webformulieren dankzij standaard automatische anti-bot beveiliging
 11. Volledige AVG-compliant software, inclusief gedigitaliseerde standaard DDMA verwerkersovereenkomst

Wet- en regelgeving

De aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maakt duidelijk dat privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens hoog op de (Europese) agenda staan. Ook gebruikers willen steeds vaker weten hoe Spotler met privacy omgaat. Om deze redenen heeft Spotler begin 2016 al de beslissing genomen om hier in maximale vorm naar te handelen. Het resultaat van deze beslissing is nu voor het tweede opvolgende jaar bereikt: het ISO 27001 Certificaat.

Met dit certificaat weten onze klanten en partners dat zij met een gerust hart en veilig kunnen samenwerken met Spotler.