Spotler werkt continu aan verbeteringen op het platform om ervoor te zorgen dat jouw e-mail marketingactiviteiten voldoen aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Met de meest recente release van onze e-mail marketingsoftware zijn de laatste verbeteringen doorgevoerd om dit mogelijk te maken. Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met het onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die verantwoordelijk is voor de digitale overheid.

Wat betekent de Wet Digitale Toegankelijkheid?

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. Voor iemand in een rolstoel is het fijn om gewoon een restaurant te kunnen bezoeken. Voor de digitale wereld is dat niet anders.

De digitale dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele beperking. Denk aan het lezen van e-mails, bekijken van landingspagina’s en het invullen van webformulieren. Het moet nog officieel een wet worden, maar het is sinds het Besluit digitale toegankelijkheid overheid in 2018 al een verplichting voor alle overheidsinstellingen. In de toekomst gaan steeds meer organisaties in de digitale dienstverlening ermee te maken krijgen. En dat is terecht. Want het doel is niet om compliant te zijn, maar om een digitaal landschap te hebben dat geschikt is voor alle burgers.

Digitoegankelijkheid.nl

Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er een instantie opgericht die alle standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening beheert. Deze instantie heeft daarbij een actieve rol om organisaties te stimuleren om te voldoen aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Diezelfde instantie heeft een breed onderzoek laten uitvoeren in hoeverre de Spotler-software compliant is met deze wetgeving. Uit de resultaten van het onderzoek is eerder dit jaar gebleken dat Spotler al voor zo’n 95% aan de richtlijnen voldeed. Een aantal visuele verbeteringen konden worden opgelost in de templates van berichten en landingspagina’s. Met name een aantal technische aspecten moest worden opgelost in de software zelf. De verbeteringen zaten met name in de formulieren en surveys die je met Spotler Mail+ kunt publiceren.

Spotler klaar voor de toekomst

Kunnen we nu achterover leunen? Nee, e-mail marketing automation blijft zich door ontwikkelen met steeds weer nieuwe technieken en uitingen. Ook de wetgeving zelf staat niet stil en zal de richtlijnen daarop moeten aanpassen. Spotler groeit daarin mee en heeft zich gecommitteerd om structureel aandacht te blijven besteden aan deze wetgeving, zodat onze gebruikers ook in de toekomst compliant blijven met hun e-mail marketingactiviteiten. We blijven daarin nauw samenwerken met de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de het toepassen de richtlijnen binnen de Wet Digitale Toegankelijkheid.

Tips om je inwoners te bereiken met e-mailcommunicatie

Burgers informeren en burgers betrekken bij ontwikkelingen is een belangrijke taak van de afdeling Communicatie bij gemeenten. In dit white paper gaan we in op de mogelijkheden die communicatieprofessionals bij gemeenten hebben met hun e-mailcommunicatie.