Vandaag, 26 september 2017, hebben we een nieuwe versie van Spotler gelanceerd waarmee je nog meer marketing automation kunt toepassen. We weten dat marketing automation geen doel op zich is, maar wat je ermee kunt bereiken zorgt ervoor dat je snel en gemakkelijk de resultaten van je mailings verbetert. En je hoeft alles maar één keer in te stellen en dat scheelt je veel tijd!

Nieuwe marketing automation functies in Spotler

In de campaign manager van Spotler beschikte iedere gebruiker standaard al over diverse campagne-triggers. Hiermee kunnen zij diverse e-mailcampagnes automatiseren. Bijvoorbeeld een brochure-aanvraag. Een aanvraag wordt gedaan via een geïntegreerd Spotler formulier op je website of via een speciale landingspagina. Vervolgens wordt de aanvraag automatisch opgevolgd door één of meerdere mailtjes naar de aanvrager te versturen. Maar daarnaast kun je ook automatisch een interne notificatie naar de betreffende accountmanager versturen. Zo is hij ook op de hoogte van de brochure-aanvraag en kan hij actie ondernemen. Een prima voorbeeld van marketing automation die je nu al kunt toepassen met Spotler. Maar na de release van donderdag 26 september, biedt Spotler nog meer automation mogelijkheden. So what’s new?

Vanaf nu kun je een automatische

  1. Follow-up e-mail naar niet-openers van nieuwsbrieven versturen;
  2. Campagne inrichten en laten starten op specifieke datum in de toekomst;
  3. Retarget campagnemails versturen naar niet-openers en niet-klikkers;
  4. Notificatie intern verzenden voor de follow-up van bounces.

Follow-up e-mail naar niet openers van nieuwsbrieven

Helaas wordt niet iedere nieuwsbrief voor 100% geopend door je ontvangers. Het kan zijn dat de ontvanger niet aanwezig is. Of dat hij het te druk heeft om de mail te lezen of op dat moment al te veel e-mails in zijn inbox heeft openstaan. Door in Spotler in te stellen dat de nieuwsbrief na een X aantal dagen (dat kun je zelf bepalen) nogmaals moet worden verstuurd naar iedereen die de nieuwsbrief tot dan toe niet heeft geopend en gelezen, verhoog je de kans dat ontvangers hem alsnog lezen. Hierdoor vergroot je ook de kans op meer conversie en verhoog je de communicatiewaarde van je e-mail.

Campagne starten op een specifieke datum in de toekomst

Door het toevoegen van deze trigger wordt het mogelijk om zelf te bepalen wanneer een campagne start en welke ontvangers in de campagne terecht komen. Dat behoeft enige uitleg. Stel je organiseert een klantendag. Voor dit event stel je uiteraard een datum vast. Laten we voor dit voorbeeld zeggen op dinsdag 31 oktober. Vanaf nu kun je jouw campagne starten met een eerste uitnodigingsmail naar je klanten. Je stelt namelijk in dat die moet worden verstuurd, bijvoorbeeld op maandag 2 oktober (een datum in de toekomst) en dat de mail wordt verstuurd naar de doelgroep klanten. Alle andere onderdelen (triggers, stappen en acties) van deze eventregistratie-campagne tot en met het versturen van de evaluatie na afloop richt je vervolgens in één keer in. Dat doe je op basis van het moment dat de eerste uitnodigingsmail naar jouw klanten wordt verstuurd.

Retarget campagnemails niet-openers en niet-klikkers

Ook op het moment dat contacten al in een campagne ‘zitten’, kan het zo zijn dat ze berichten uit die campagne niet openen en lezen. Of ze openen het bericht wel, maar klikken niet op de call to action die in het bericht staat. Als we het voorbeeld van het organiseren van een klantendag er weer even bij pakken, dan kun je met behulp van de ‘niet-geopend trigger’ iedereen die je uitnodiging niet heeft geopend, automatisch opnieuw uitnodigen. Iedereen die hem wel heeft geopend, maar niet heeft doorgeklikt naar de aanmeldpagina, kun je nu automatisch een nieuw (aangepast) bericht versturen door gebruik te maken van de ‘niet-geklikt trigger’ . Voordeel van deze triggers: met een kleine eenmalige extra inspanning vergroot je gemakkelijk je bereik en verbeter je de resultaten van je campagnes (meer mensen lezen alsnog je uitnodiging en meer mensen melden zich alsnog aan voor je klantendag).

Notificaties voor de follow-up van bounces

Het opvolgen van bounces levert een aantal voordelen op. Niet alleen kunt je het bronbestand (je CRM-systeem of e-commerce platform) schoonhouden door het e-mailadres te verwijderen of een typo te verbeteren. Daarnaast levert een opgevolgde bounce kansen op. Onze ervaring leert dat bij B2B-organisaties contactpersonen vaak van werkgever wisselen. Je wil in dat geval zo snel mogelijk contact leggen met de vervanger van je contactpersoon om de relatie met je klant te borgen. Even bellen of ‘LinkedIn-en’ met je vertrokken contactpersoon kan ook een kans opleveren; zijn nieuwe werkgever kan een potentiële klant zijn. Met de nieuwe bounce-trigger in Spotler, stel je een automatische notificatie in die je ontvangt als een e-mailadres een bounce oplevert. Het sein om actie te ondernemen!

Alle nieuwe marketing automation functies testen?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit bericht en het zien van de video enthousiast bent geworden over de mogelijkheden die deze nieuwe marketing automation functies bieden. Wil je nog meer te weten komen over onze software en al je vragen kunnen stellen? Plan dan een demo in waarin wij jou een rondleiding geven door de Spotler software.